بيير بوشامب

بيير بوشامب ورقة الموسيقى

  • مولود: 30th أكتوبر 1631
  • مات: فبراير 1705
  • مسقط الرأس: Versailles, France

Pierre Beauchamp (also Beauchamps, called "Charles" or Charles-Louis Beauchamp) (30 October 1631 – February 1705) was a French choreographer, dancer and composer, and the probable inventor of Beauchamp-Feuillet notation.

تصفح الموسيقى عن طريق النماذج

تصفح عن طريق الآلات

تصفح الموسيقى على فترات