Mikhail Ivanovich Glinka / Theme and Variations, музика