Camphuysen's Stichtelycke Rymen

D. R. Camphuysen's Stichtelycke Rymen, om te lesen ofte singhen. Onderscheyden in III. Deelen. Op nieuws over-sien en grootelijckr vermeerdert, oock de Noten van Druck-fauten ghecorrigeert, en verrijckt met vele Copere Figuren.

This sheet contains the following parts:

Sheet Title View score Download
Complete Book
Complete Book

Dirk Rafaelszoon Camphuysen

Dirk Rafelsz Camphuysen was a Dutch painter, poet and theologian.