musique Stefano Ligoratti / Maria Theresia von Paradis