Algernon Ashton

Algernon Ashton

  • Born
    9th December 1859
  • Died
    10th April 1937
  • Birthplace
    Durham, England