موسيقىSonata / Romantic

عنوانالمؤلفأدواتالتقييمات
Piano Sonata no. 16 in A minor, D. 845 فرانز شوبرتPiano
F-A-E SonataVariousSolo Instrument and Piano
Piano Sonata no. 27 in E minor , Op. 90لودفيج فان بيتهوفنPiano
Piano Sonata no. 13 In E-flat major 'Quasi una fantasia', Op. 27 no. 1لودفيج فان بيتهوفنPiano
Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major 'The Hunt', Op. 31 no. 3لودفيج فان بيتهوفنPiano
6 Sonatas, Op. 3نيكولو باغانينيChamber group
Piano Sonata no. 21 in B-flat major, D. 960فرانز شوبرتPiano
Piano Sonata no. 2, Op. 36سيرجي رخمانينوفPiano
Piano Sonata no. 14 in A minor, D. 784فرانز شوبرتPiano
Cello Sonata, Op. 36إيدفارد جريجSolo Instrument and Piano
Cello Sonata no. 1, Op. 38يوهانس برامسCello
Piano Sonata no. 31 in A flat Major, Op. 110لودفيج فان بيتهوفنPiano
Piano Sonata in E Minor, Op. 7إيدفارد جريجPiano
Piano Sonata no. 16 in G major, Op. 31 no. 1لودفيج فان بيتهوفنPiano
Clarinet Sonata no. 1, Op. 120 no. 1يوهانس برامسClarinet
Piano Sonata no. 28 in A major, Op. 101لودفيج فان بيتهوفنPiano
Cello Sonata no. 4 in C major, Op. 102 no. 1لودفيج فان بيتهوفنSolo Instrument and Piano
Piano Sonata no. 24 in F-sharp major 'A Thérèse', Op. 78لودفيج فان بيتهوفنPiano
6 Organ Sonatas, Op. 65فيلكس مندلسونOrgan
Piano Sonata no. 2 in G minor, Op. 22روبرت شومانPiano
تصفية
Instruments
Composers