موسيقىSonata / Romantic

عنوانالمؤلفأدواتالتقييمات
Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor 'Moonlight Sonata', Op. 27 no. 2لودفيج فان بيتهوفنPiano
Piano Sonata no. 17 in D minor 'The Tempest', Op. 31 no. 2لودفيج فان بيتهوفنPiano
Piano Sonata No. 20 in G Major, Op. 49 No. 2لودفيج فان بيتهوفنPiano
السوناتا العاطفيةلودفيج فان بيتهوفنPiano
Piano Sonata no. 2 in B-flat minor 'Funeral March', op. 35فريدريك شوبانPiano
Violin Sonata no. 9 'Kreutzer', Op. 47لودفيج فان بيتهوفنSolo Instrument and PianoViolin
Arpeggione Sonata, D. 821فرانز شوبرتArpeggioneSolo Instrument and Piano
Piano Sonata No. 19 in G Minor, Op. 49 No. 1 لودفيج فان بيتهوفنPiano
Piano Sonata in A major D. 664فرانز شوبرتPiano
Piano Sonata no. 20 in A major, D. 959فرانز شوبرتPiano
Piano Sonata no. 29 in B-flat major 'Hammerklavier', Op. 106 لودفيج فان بيتهوفنPiano
Piano Sonata no. 25 in G major, Op. 79لودفيج فان بيتهوفنPiano
Piano Sonata no. 26 in E-flat major 'Les adieux', Op. 81aلودفيج فان بيتهوفنPiano
Piano Sonata no. 3 in B minor, Op. 58فريدريك شوبانPiano
Violin sonata no. 5 in F major 'Spring', Op. 24لودفيج فان بيتهوفنSolo Instrument and PianoViolin
Piano Sonata no. 15 in D major 'Pastoral', Op. 28لودفيج فان بيتهوفنPiano
Piano Sonata no. 32 in C minor, Op. 111لودفيج فان بيتهوفنPiano
Cello Sonata in G minor, Op. 65فريدريك شوبانCelloSolo Instrument and Piano
Cello sonata no. 3 in A major, Op. 69لودفيج فان بيتهوفنCelloSolo Instrument and Piano
Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109لودفيج فان بيتهوفنPiano
تصفية
Instruments
Composers