أنتيكو موتيتي، الكتاب الرابع

15 حركة: جوسكين ديبريز: مرهم ريجينا ميسريكوردي موتون: Ave fuit prima salusLa Fage: Ave virgo SingularisThérache: Verbum bonum et suaveMouton: Factum est Silentium in celoMouton: In illo tempore Maria MagdaleneMouton: Christe Redemptor o rex omnipotensMouton: Jocundare IsraelMouton: San CTE سيباستيان ora pro nobisLa Fage: Partus et integritasFesta: In illo temporeFesta: Quam pulchra esFesta: Nunc dimittisLa Fage: In omni tribulationeLa Fage: Rex autem David
Page # of #
Become a Patron!
إعلانات

ورقة الموسيقى

الأسئلة

لا يوجد أسئلة بعد.